01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg

PAMIRA

(WADEE AL SHAQAB x PARYSADA PS)
Mare, Bay, 2020


pedigree header
PAMIRA
WADEE AL SHAQAB MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB
LITTLE LIZA FAME
OFW MISHAAHL MISHAAH
OFW BALARINA
PARYSADA PS MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB
LITTLE LIZA FAME
PROKANITSA KARNAVAL
PROBEZHKA