01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg

FATILA

(KAHIL AL SHAQAB x FADILA)
Mare, Grey, 2019


pedigree header
FATILA
KAHIL AL SHAQAB MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB
LITTLE LIZA FAMR
OFW MISHAAHL MISHAAH
OFW BALARINA
FADILA POGANIN LAHEEB
POUHALANKA
FASTELLA PAMIR
FARGOLA